Historie Rhodéského Ridgebacka

          Dávno před tím, než Evropané osidlovali jižní Afriku, měli drobní členové kmene Hotentotů psa – společníka, který je doprovázel na loveckých výpravách. Vyjímečnou charakteristikou tohoto psa byla linie obrácené srsti, která rostla v protichůdném směru na zádech – ridge. Hlavním posláním tohoto psa byla ochrana domorodých obydlí a farem před dravou zvěří, neboť se ridgeback vzhledem ke své vrozené nebojácnosti nezastavil ani před lvy a jinými dravými zvířaty. Ukázalo se tedy, že je to jediný pes, který se nebojí divokých zvířat, proto byl v Alfrice vyšlechtěn bílými osadníky k dvěma základním funkcím – k hlídání a k lovu.

Během 16. a 17. století osidlovali holandští Bůrové, Němci a Hugenoti jižní Afriku a přivezli s sebou vlastní evropské, středně velké, pracovní a lovecké psy.Tito psi však nebyli schopni přizpůsobit se africké buši, a tak bylo přirozené, že je „bílí osadníci“  začali křížit s domorodými psy, neboť poznali jejich vynikající vlastnosti – nebojácnost, výborný čich, sílu spojenou s obratností a vytrvalost. Evropané mysleli i na exteriérovou stránku a začali původního psa domorodců křížit s plemeny – mastif, doga, erdelterier, chrt, bloodhaund. Kupodivu dobré vlastnosti nevymizely, naopak se dále upevňovaly. Toto křížení nejlepších kvalit mnohých evropských ras v kombinaci se psem Hotentotů formovalo více než 200 let bezprostřední, přímé předky dnešního rhodéského ridgebacka.

V roce 1875 s sebou přinesl misionář Charles Helm z cesty od Mysu Dobré naděje do tehdejší Rhodesie (dnešní Zimbabwe) svůj první pár ridgovaných psů. Jednoho dne navštívil Charlesa Helma farmáš z Pluntreé, známý a úspěšný lovec velkých zvířat – Cornelius Van Rooyen. Oba Helmovi psy se mu velice zalíbili pro své lovecké kvality. Vypůjčil si je a zkřížil s německými dogami a ostatními psy své smečky. Výsledkem byla 35-letá produkce psů s ridge, s vynikajícími loveckými a fyzickými vlastnostmi, použitelnými na lov lvů. Jeho smečka byla v Rhodesii a v širokém okolí známá jako „Van Rooyen’s lion dogs. Tito psi položili základ dnešního rhodéského ridgebacka.

Stručný výňatek z knihy Moniky Tušanové – Rhodéský ridgeback, Afričan v Evropě